info@calmarekk.seVälkommen till Calmare Kattklubb - Kattklubben för alla raser

Om uppfödning

Hem / Om uppfödning
Att bedriva kattuppfödning

Att bedriva kattuppfödning kräver en hel del pengar och en otrolig massa tid. Det är jätteroligt med kattungar i huset men tänk först på följande. En hona som ska föda behöver övervakas och en förlossning kan gå snett. Ta reda på var närmsta jouröppna djursjukhus finns. Om en förlossning går snett och honan måste förlösas med kejsarsnitt är det inte säkert honan låter ungarna dia i början. Nyfödda kattungar kräver matning varannan timme dygnet runt om inte honan tar sig an dom. Det kan vara bra att ha några semesterdagar att ta ut. En honkatt som förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel. Läs mer i Jordbruksverkets föreskrifter för hund och katt.

Är min katt lämplig för avel?

Det kanske finns defekter hos syskonen som kan dyka upp hos din katts ungar. Prata med din katts uppfödare helst redan när du köper katten. Ställ gärna ut katten på utställning eller be någon erfaren uppfödare av din ras titta på katten. Det finns en hel del små defekter som kan finnas hos din katt utan att det märks till exempel svansknick eller ett litet bettfel. Detta är inget katten mår dåligt av men katten bör inte användas i avel för då förs defekterna vidare och kan bli större och större för varje generation.

Vilka intyg krävs?

Innan katten får användas i avel krävs det ett par intyg från veterinär. Alla avelskatter måste ha ett veterinärintyg på att de inte har navelbråck. En hankatt måste också ha ett veterinärintyg på att testiklarna är normalt utvecklade. Detta intyg kan inte utfärdas förrän hankatten är sex månader. Katter som är helt vita måste ha ett intyg på att de är hörande. Katter som har onormalt antal tår eller gomspalt får inte användas i avel. Alla avelskatter måste vara id-märkta (mikrochip är att föredra).

Vad gäller första kullen?

En honkatt bör inte vara äldre än tre år vid första parningen (lite beroende på ras). Det bästa är att para andra gången katten löper om katten då har hunnit bli ungefär 11-12 månader gammal. Gjordes det en ägarändring när du köpte din katt? Endast den som står som ägare hos SVERAK kan registrera en kull kattungar.

Vad är en kontrollstamtavla?

Jo en del katter kan längre bak i stamtavlan ha en annan ras. Detta kallas kontrollavel. Meningen med kontrollavel är att tillföra rasen en bredare avelsbas. Inom raser som det inte finns så många katter av blir det till slut mycket inavel och då kan man använda en katt av annan ras som har liknande egenskaper. För att bedriva kontrollavel måste man söka tillstånd och presentera en lång avelsplan. Detta kräver mycket kunskap om genetik som vi inte ska gå in på här. Men i alla fall kontrollstamtavla var det vi skulle reda ut. Före kattens registreringsnummer står det ett par bokstäver. Oftast står det LO men ibland står det RX. RX innebär kontrollstamtavla. Om katten har en kontrollstamtavla måste katten bli godkänd för avel innan man kan ta en eventuell kull. Avelsgodkännande (förkortas AG) kan inte göras före det att katten fyllt tio månader. AG kan göras på en internationell utställning eller vid en hembedömning då av två domare som är behöriga att döma rasen.

Hur hittar man en lämplig hane?

En lämplig hane för just min honkatt kan vara svårt att hitta ibland. Många gånger tar hankattsägaren inte emot flera honor samtidigt eller precis efter varandra. En del hankattsägare kräver också vetrinärintyg på att katten inte har några smittsamma sjukdomar. Därför bör man i god tid ta kontakt med hankattsägaren och förvissa sig om att man kan komma med honan nästa gång hon löper. Ingen katt är helt perfekt. Om min honkatt till exempel har för rasen en dålig ögonfärg är det en fördel att para med en hane som har en bra ögonfärg. Återigen prata med kattens uppfödare eller andra uppfödare av rasen. Har du hittat en hane till din honkatt? Det är bra att innan parning kontrollera att hanen har de intyg som krävs. Fram för allt om hanen är registrerad i ett annat förbund än SVERAK. Andra förbund har andra regler och då är du som uppfödare skyldig att kontrollera hanen har de intyg som krävs för registrering av kattungarna hos SVERAK.

Registrering av kull
 • Alla avelskatter skall vara id-märkta oavsett ålder och id-intyg skall bifogas första gången efter det att katten har id-märkts.
 • Id-intyg= kopia på stamtavlans baksida där nummerlappen med id-numret är påklistrat.
 • Kvittokopia på summan inbetald till SVERAKs postgiro. Det går bra med internet kopior, kopior på betalningsorder eller kopia på postens gula kvitto.
 • Navelbråck på honkatten första gången hon används i avel.
 • Testikelintyg och navelbråcksintyg på hankatten första gången han används i avel. Testikelintyget skall ej utfärdas före hankatten är 6 månader.
 • Har katten tagit titel? Kopia på bedömningssedeln vid det tillfälle katten tog titel skall bifogas och varje gång katten tar en ny titel måste ny kopia bifogas.
 • Är du ägare till din katt? Kontrollera så att uppfödaren (om det inte är du själv) verkligen gjorde en ägarändring då du köpte katten. Om du inte står som ägare till katten hos SVERAK får du inte registrera kattungar efter din honkatt.
 • Kontrollera så kattungarnas namn, kön och färg är korrekt ifyllt. Skulle du råkat skriva fel får du begära en ny stamtavla.
 • Om katten har en kontrollstamtavla (RIEX stamtavla) måste ett avelsgodkännande utfärdas innan parning. Detta kan göras på utställning eller vid en hembedömning.
 • Vid försäljning skall kattungen åtföljas av stamtavla eller intyg om ”under registrering”
 • Alla blanketter till SVERAK ska vara i två original. Övriga papper räcker med ett original. Prefix innan stamnamn MÅSTE skrivas ut (S*, (N) IDP* med mera). Det tillhör stamnamnet och ska skrivas på alla blanketter. Är du osäker titta i din katts stamtavla. Det här gäller även föräldrardjuren. Undrar du över någonting är du välkommen att höra av dig till avelssekreteraren.

Alla papper skickas till

Ingrid Sylvander
Stallvägen 11
382 94 Nybro

Hur blir man en diplomerad uppfödare, och vad innebär det?

Från den 1 november 2008 finns en möjlighet för uppfödare att bli diplomerade. Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.
Nedanstående uppfödare är de uppfödare i CK som har genomfört diplomeringstestet. Följ länken för att läsa mer om diplomeringen på Sveraks hemsida.

Alla Uppfödare som är anslutna till SVERAK genom CK har givetvis ansvar att följa Klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar. FIFes och SVERAKs regler är rättesnöret för hela förbundet; styrelse, funktionärer, klubbar och enskilda medlemmar. Det är fritt upp till varje uppfödare att välja att Diplomera sig – men vi hoppas i CK att det flesta ändå tar chansen.
Är du som uppfödare i CK intresserad av att vi i klubben drar ingång en cirkel eller har frågor om Diplomeringen tveka inte att kontakta någon i styrelsen.